онлайн самоучител по немски

Немски Език История

Самоучител по немски-още интересни факти.Немският език принадлежи към голямата група на индоевропейските езици и като такъв е свързан с датския, норвежкия, шведския, холандския и английския. В края на Средновековието е имало много на брой регионални диалекти и езици.
Немски език
Немският е използван като официален език в Германия и Австрия. Исторически, той попада в три основни периода: старогермански (750-1050г.), средногермански (1050-1500) и модерен германски (1500 до днес). Най-ранните данни за немския език датират от 750г. Тогава са използвани много местни диалекти за писане и не е бил установен стандарт.
При средногерманския тези различни езици и диалекти започват да се унифицират, за да бъдат използвани при държавните дела, както и от Свещената Римска империя, която искала да замени досега доминиращия латински.
История на немския език, първо придобийте общата култура, а после преминете към немски език за начинаещи.
Средносаксонският език е предшественик на модерните долносаксонски езици. Говорен е от 1100 до 1500г. и се разделя на западен и източен. Сред диалектите от западногерманските езици попадат още среднохоландкския на запад и средния високогермански на юг.
През 18-и век редица писатели допринасят за модерния стандартен немски, който говорим днес. Той навлязъл в църквата и държавните дела, образованието и литературата. Немски диалекти, които се различават значително от стандартния немски, не само по произнасянето, но и граматически, все още се срещат в някои части на Германия, Франция, Швейцария и Лихтенщайн. Люксембургският език например, който е официален за Люксембург, всъщност е немски диалект, който се говори от около 400 000 души. Статистики, които могат да ви стимулират да започнете немски курсове.
През 1880г. за първи път граматически и правописни правила на немския език се появяват в речника Дуден. През 1901г. те се признават за стандартни правила и остават в основата си непроменени чак до 1998г, когато официално е въведена правописна реформа в Германия, Австрия, Лихтенщайн и Швейцария.
След въвеждането на тази реформа, промените постепенно започват да се въвеждат в период от 8 години, през които новите правила са преподавани в училищата. Тези правила и тяхното лесно обяснение ще намерите в нашия Самоучител по немски. Днес традиционният и реформираният немски език продължават да бъдат използвани заедно.


Можете да свалите Самоучителя По Немски веднага !!!

 Нов Самоучител 2

 

Самоучител по немски:

Аудио уроци по немски