Немски език онлайн

Защо ви е необходим Самоучител по немски?

Колко европейски е немският език?

Доста. Това може да се види в историята на страната и това, което тя представлява днес. Идеята, че немският е напълно различен и отделен от останалите европейски езици идва от 19-и век, когато немските области се обединяват в една нация.

През последните 2 години институт Гьоте промотира „силата на езика”, чрез своите уроци по немски език. Но каква сила има немският днес и какво означава европейската интеграция за него?

Английският си е спечелил мястото като най-разпространеният международен език. Въпросът е каква стойност и сила притежава един език в днешно време. Немският очевидно е важен и значим език в Европа, но отвъд континента не се използва така, както английския или френския.

Къде немският език играе международна роля?

Сферата на естествените науки почти изцяло се е предала на английския език. Има обаче много други места, където немският винаги е бил силен и все още играе важна роля – например във философията и музиката. В историята на изкуството пък, през последните няколко десетилетия немският е успял да си пробие път и да се превърне в един от основните езици. Само затова си заслужава да се захванете с немски език за начинаещи.

Увеличава ли се броят на немскоговорящите?

Немският език онлайн би могъл да се превърне в регионален език за Източна Европа – това е напълно възможно. Лингвистичната връзка между Германия и нейните съседи датира от векове и немският език е приет като нещо напълно нормално, което всеки трябва да научи с или без помощта на немски самоучител . На това обаче трябва да се обърне повече внимание, за да могат хората наистина да видят една добра възможност в лицето на немския като втори чужд език. В много страни почти винаги се избира английски за първи чужд език, но има много добри икономически и практически причини това да бъде немския.

Има планове немският да се съхрани като национален език в конституцията на Германия. Какво мислите за това? (Извадка от интервю)

Намеренията зад този план са добри. От него следва да покажем, че немският език не е само символ, но ще бъде защитаван и поддържан по практически причини. От друга страна не сме достигнали такъв критичен момент, че да задължаваме хората в Германия да говорят на немски или да посещават курсове по немски. Това би означавало, че езикът е застрашен по някакъв начин и трябва да бъдат предприети мерки, за да бъде запазен. Проблемът е по-скоро в интеграцията, имайки предвид, че в Германия има много имигранти, за които немският не е роден език.

Трудно ли се изучава немския език?

Зависи от човека и от системата, която използва. Една добра причина да се възползвате от нашия самоучител по немски.

Колко многоезична е Германия?

От една страна – много, но пък от друга е едноезична. Всичко в страната е базирано на немския. Образователната система също е в това число. В страната обаче има много чужденци и трябва да подходим практично към това. Опасността не е в това, че ако например турският стане по-влиятелен език от немския, всички щяха да говорят турски.

Защо ви е необходим Самоучител по немски?

Колко европейски е немският език?

Доста. Това може да се види в историята на страната и това, което тя представлява днес. Идеята, че немският е напълно различен и отделен от останалите европейски езици идва от 19-и век, когато немските области се обединяват в една нация.

През последните 2 години институт Гьоте промотира „силата на езика”, чрез своите уроци по немски език. Но каква сила има немският днес и какво означава европейската интеграция за него?

Английският си е спечелил мястото като най-разпространеният международен език. Въпросът е каква стойност и сила притежава един език в днешно време. Немският очевидно е важен и значим език в Европа, но отвъд континента не се използва така, както английския или френския.

Къде немският език играе международна роля?

Сферата на естествените науки почти изцяло се е предала на английския език. Има обаче много други места, където немският винаги е бил силен и все още играе важна роля – например във философията и музиката. В историята на изкуството пък, през последните няколко десетилетия немският е успял да си пробие път и да се превърне в един от основните езици. Само затова си заслужава да се захванете с немски език за начинаещи.

Увеличава ли се броят на немскоговорящите?

Немският език онлайн би могъл да се превърне в регионален език за Източна Европа – това е напълно възможно. Лингвистичната връзка между Германия и нейните съседи датира от векове и немският език е приет като нещо напълно нормално, което всеки трябва да научи с или без помощта на немски самоучител . На това обаче трябва да се обърне повече внимание, за да могат хората наистина да видят една добра възможност в лицето на немския като втори чужд език. В много страни почти винаги се избира английски за първи чужд език, но има много добри икономически и практически причини това да бъде немския.

Има планове немският да се съхрани като национален език в конституцията на Германия. Какво мислите за това? (Извадка от интервю)

Намеренията зад този план са добри. От него следва да покажем, че немският език не е само символ, но ще бъде защитаван и поддържан по практически причини. От друга страна не сме достигнали такъв критичен момент, че да задължаваме хората в Германия да говорят на немски или да посещават курсове по немски. Това би означавало, че езикът е застрашен по някакъв начин и трябва да бъдат предприети мерки, за да бъде запазен. Проблемът е по-скоро в интеграцията, имайки предвид, че в Германия има много имигранти, за които немският не е роден език.

Трудно ли се изучава немския език?

Зависи от човека и от системата, която използва. Една добра причина да се възползвате от нашия самоучител по немски.

Колко многоезична е Германия?

От една страна – много, но пък от друга е едноезична. Всичко в страната е базирано на немския. Образователната система също е в това число. В страната обаче има много чужденци и трябва да подходим практично към това. Опасността не е в това, че ако например турският стане по-влиятелен език от немския, всички щяха да говорят турски.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Можете да свалите Самоучителя По Немски веднага !!!

 Нов Самоучител 2

 

Самоучител по немски:

Аудио уроци по немски